产品导航  Products
> 励骏会娱乐 > 新闻资讯
系屋企就要被引导
时间:2017-06-21 18:17 作者:admin 点击:
关于洗碗
 老公: 你去洗碗。 老婆:好。
 老公:点解仲五去啊?
 老婆:我头疼。
 老公:勤到死,五叫你洗碗你都五会头痛拉。
 老婆:真架!一林到要洗碗我就头痛。


关于拿东西
 老婆:呢个袋你罗住。
 老公:我都罗住四个袋拉,你乜都五罗,好意思咩?
 老婆:感我罗主你阿嘛!你100几斤啊,我罗噶野比你罗噶野重好多。
 
关于漫步
 老婆:我地一齐散步过呢条马路。
 老公:果度太远拉吧,等阵行五翻黎架。
 老婆:五怕,你咩我翻黎。

关于买衣服
 老婆:呢件衫好五好T啊?
 老公:好T。
 老婆:你搪塞我,想让我快D买完而后翻屋企!
 老婆:感呢件好五好T啊又?
 老公:五好T。
 老婆:你就系五舍得买比我!

关于干家务
 老公:我地讲D家务分工拉。
 老婆:好。第一,肮脏野你做,比方擦地、刷马桶、擦桌子……
 老公:岩噶。
 老婆:你系学理科,我系学文科的,通电噶野你做,好似洗衣机、电冰箱、 电饭锅、电熨斗……
 老公:感……得!
 老婆:男主外,女主内。同人打交道噶野你做,例如买菜、交水电费、罗报纸牛奶……
 老公:得得得,感你做咩先?
 老婆:无急拉。厨房油烟感劲,好轻易影响皮肤,烧饭你做。
 老公:感你就话我听,你做咩先。
 老婆:我有好多野做架。我能够陪你拉,监视你拉,夸奖你拉,抚慰你拉……


关于孩子
 老婆:我地生个BB咯。
 老公:好。
 老婆:感你爱我地个BB嘛?
 老公:爱。
 老婆:感五得!你只可以爱我一个!
 老公:好,好,就爱你一个。
 老婆:那我地噶BB,你凭咩五爱啊!
 老公:我地……都系无要BB住!


关于真话
 老婆:你T,果边D女仔多少靓。
 老公:靓咩啊。
 老婆:你咩意思啊!你点解五同我坚持一致!
 老公:好T好T。
 (老婆回身就走拉?????)
    老公:哎,你做咩走感快,做咩五理我啊?


关于吃货色
 老婆:粒话梅我吃左一半,几好吃架,剩下比你食啊。
 老公:我五中意食话梅。
 老婆:五得,你就系中意吃!你系五系厌弃我食过啊!
 老公:条鱼挺好食,黎。
 老婆:你对邋遢筷子掂过,点食啊!
 老公:感你食过一半仲比我食拉,我五嫌弃你,你做乜嫌弃我?
 老婆:感就岩拉。我嫌弃你讲明我比你干净。我比你清洁你凭乜嫌弃我?!


关于起床
 老公:起床拉,起床拉,你五系话今日要开早会咩。
 老婆:无吵,我再训多阵。
 老公:快D拉,五系迟到架拉。
 老婆:你无掂我!我要训教!!
 老婆:啊!迟到拉!你做乜五叫我!


关于幸福
 老婆:你娶左我系五系感到超级无敌幸福?
 老公:五认为。你又五讲道理,又五做野,仲成日烦住人,我点幸福啊?
 老婆:呢D米你噶幸福咯。我五讲情理,假如五系我就义本人,点烘托出你噶宽容大度 呢;我五做野,系为左培育你噶才能强;我烦住你,感你的噶生活先会多丰盛多采啊,你T,你噶婚姻生涯就五会好似人地感枯燥拉。


关于领导
 老婆:我系露面五系引导,系屋企就要做领导。你系出头具名系领导,系屋企就要被领导。
 老公:感我如果我系出面做五成领导呢?
 老婆:一个男人,系出面T人神色,翻到黎罗老婆黎发泄,算咩男人!
 
关于讲理
 老公:你五讲道理。
 老婆:同你一齐我从来都无讲过道理拉,屋企就系讲道理噶处所。再讲你系男人,你要让我
 
关于钱
 老公:当前我挣噶钱按比例比你拉,我稳得越多留得越多,感样先有踊跃性。
 老婆:好。
 老公:感我比你百分之几?
 老婆:百分之一百二。


关于主意
 老婆:我地出去玩咯。
 老公:好,你话去边就去边。
 老婆:我如果林到仲洗同你讲咩!
 老公:我出噶主意你素来都五赞成拉。
 老婆:我五批准噶叫乜主意呀,果D叫应付!你要不停感有主意,直到我满足为止。


对于打电话
 老婆:你点解五打电话比我?!
 老公:顶啊!本日五系讲好你打比我咩。成果我等左一日,都系我打比你。
 老婆:我系讲过,但我又转变主张拉。张爱玲话:女人有改想法噶特权。
 老公:感你改主意无同我讲喔?
 老婆:我讲左拉,我心里讲,边个叫你同我心灵不相通。


关于异性朋友
 老婆:我可以有男朋友,你五可以干预我。
 老公:得,我都要稳个女友人。
 老婆:五得!
 老公:凭乜你得我五得啊。
 老婆:我交男朋友,你做五到人地能做到噶,我就五会成日挑你弊病,有利于家庭幸福。你交女朋友,我心眼小,吃醋同你吵蕉,不利于家庭安宁。
 老公:感我都心眼小。
 老婆:一个男人,同女人一样心眼小,你都好心思讲噶!


关于婚外恋
 老婆:2+D电视成日演咩婚外情,你讲,你会有婚外情嘛?
 老公:五会。
 老婆:点解啊?
 老公:有你一个我都够懊悔拉,无可能再要第二个!
    老婆:你去逝世啦。

­

­

­

­

­

相关新闻